Æresmedlemmer

Foreningens æresmedlemmer: Sonja Nielsen har været medlem siden 1962 Helga Lassen har været medlem siden 1962 Birgit Overballe har været medlem siden 1966