Ribe Husmoderforenings hjemmeside

Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Formand: Tove Laursen

Ø. Vedsted Mark 8, 6760 Ribe
tove@iblaursen.dk
2511 0409Næstformand: Annalise Graumann
Idræts Alle 12, 6760 Ribe
a@graumann.dk
2517 9301Kasserer: Ann Witt
Jacob A. Riis Vej 3B, 6760 Ribe
a.g.witt@stofanet.dk
2965 7955Tilmelding: Birgit Biel
Kastanie Alle 1B , 6760 Ribe
ribe@rhfpost.dk
2855 1404Sekretær: Edith Schmidt
Tvedgade 5, 6760 Ribe
easchmidt@stofanet.dk
2234 4752Doris Nielsen
Svankærvej 18, 6760 Ribe
dorispugflod@godmail.dk
6178 0133Indmeldelse/nye medlemmer:
Solvejg Bruhn Hansen
Daneng 1, 6760 Ribe
daneng@stofanet.dk
2860 3543

Suppleanter:

Lisbet Birk

Lis Nørgård


Revision:

Susanne Andersen

Karen Margrethe Christiansen


Revisor suppleant:

Gudrun Bergstedt